TV-programmet Luksusfellen

Hva vil det si å havne i «luksusfellen»? Når man handler over evne for penger man egentlig ikke har, eller prioriterer unødvendige og kostbare ting, da kan man havne i luksusfellen. I slike tilfeller har man masse eiendeler man egentlig ikke trenger, og det man har er ofte ikke betalt. Kredittkort blir gjerne løsningen for mange for å kunne betale det man skylder. For forbrukeren er det da veldig viktig å huske at pengene man bruker av et slikt kort skal tilbakebetales, og rentesatsen er ofte skyhøg, noe som betyr at den opprinnelige summen øker betraktelig.

Hva handler Luksusfellen om?

Luksusfellen er et program som har som hensikt å hjelpe de som har kommet i denne uheldige situasjonen. Når de som trenger hjelp søker om å få være med på TV-programmet, har det ofte gått så langt at de ikke ser noen utveg selv. De betaler gjerne ikke lenger regninger, ei heller åpner konvoluttene. Om de har gjort et forsøk i å ordne opp har de gjerne henvendt seg til kredittkortløsninger og/eller andre lån, som oftest gjør saken bare vondt verre. Hvis de blir bedt om å anslå hvor mye gjeld de har, viser det seg at de de fleste gangene ikke aner hvor dypt det økonomisk uføre er. Luksusfellen har økonomer og psykologer som hjelper disse ulykkelige menneskene med å forstå hvor mye gjeld de har, budsjetter og konsekvenser, og de gjør det de kan for å få i stand avtaler med kreditorene som en dag kan gjøre deltakeren gjeldfri.

TV programmet Luksusfellen

Hvorfor se på Luksusfellen

Luksusfellen er ikke et underholdningsprogram. Det går heller inn under kategorien samfunnsopplysning. Under innspilling er saken veldig reell for de som er med og følelser, oppførsel og utsagn er svært så ektefølt. Hvis spesielt ungdom og unge voksne forstår at man ikke skal takke ja til alle som tilbyr kredittkort, vil det komme noe positivt ut av Luksusfellen.

Kan være nyttig

Luksusfellen kan således være et veldig nyttig program. Det er ikke alle som ønsker å utlevere seg selv og den økonomiske knipa man er i på TV, men via Luksusfellen kan man få se hvilke yrkesgrupper man kan kontakte for å få hjelp. Den største lærdommen Luksusfellen gir er at man skal tenke over hva man bruker penger på, og om det er nødvendig, samt at kredittkort og dyre forbrukslån aldri er en god løsning for å løse ei stor økonomisk floke.