Forbrukerens rettigheter

Hva er forbrukerrådet?

I 1953 ble interesseorganisasjonen Forbrukerrådet opprettet i Norge. Forbrukerrådet er på forbrukerens side, noe som kommer tydelig fram i forbrukerrådets formål. Dette kan kort oppsummeres til at forbrukerne skal ha mer makt og innflytelse, både innen samfunnet og i næringslivet, samt at forbrukerne skal få en best mulig posisjon, og Forbrukerrådet jobber hardt med å få til initiativ som kan fremme dette.

forbrukerens rettigheter

Hvordan klage til Forbrukerrådet?

Når man har inngått en handel der utfallet av handelen ikke lever opp til forventingene, så kan man klage til Forbrukerrådet. Hvordan skal man gå fram da? Det første Forbrukerrådet vil gjøre, er å gjøre forbrukeren oppmerksom på hvem klagen skal rettes til. Det kan være 1) selgeren, 2) Forbrukerrådet eller klagenemd, eller 3) Forbrukertvistutvalget.

  1. Selgeren: Finn først ut om du har noen klagegrunn. Hvis feilen eller mangelen på produktet var tilstede når du mottok varen, da har du en grunn til å reklamere på kjøpet. Om du mottar noe annet enn det du har betalt for, ja da er det selgers plikt til å rette opp det inntrufne. Dersom det har vært et uhell, for eksempel må du betale ut av egen lommebok, såfremt ikke forsikringen kan dekke det. En klage til selger må foregå skriftlig, og husk å ta vare på kvitteringen og/eller garantibevis, noe du kan legge ved den skriftlige klagen. Slik kan potensielle misforståelser avverges, og du leverer da fra deg dokumentasjon som stadfester at klagen skjer innen fristen for å klage.
  1. Hvis du heller vil rette klagen din mot Forbrukerrådet, så er det selvfølgelig en mulighet. Da vil Forbrukerrådet innta en meklerrolle mellom deg på den ene siden, og en representant fra der du har handlet varen eller tjenesten du klager på, på den andre. Dette gjelder også hvis du har handlet med en privatperson. Hvis du har en klage på en konkret ting, for eksempel bolig, kan du kontakte den aktuelle klagenemda. Det er totalt elleve klagenemder, og følg den oppgitte veiledningen for den aktuelle klagenemda.
  1. Forbrukertvistutvalget: Dersom meklingen i Forbrukerrådet ikke fører fram, og den må først innom Forbrukerrådet, så er det viktig at den omhandler enten en håndverker, en spesifikk ting eller ønske om å benytte angreretten. Den avgjørelsen som fattes i Forbrukertvistutvalget er bindende, og hvis utfallet blir at forbrukeren har krav på penger, for eksempel, så er motparten pliktig til å etterbetale dette. Om ønskelig kan namsmyndighetene være innkrever.